”BikeBusters on Tour” jakson toisessa osassa vierailimme isolla kirkolla, missä tarkoituksenamme oli selvittää tehostetun talvihoidon pyöräilyreittien tilannetta. Onko tärkeimpien pyöräilyreittien talvihoito tehostunut vai ei? Missä mennään ja mitä tarttis teherä?

TALVIKESTÄVÄ INFRA MAKSAA ITSENSÄ TAKAISIN

Winter Cycling Federation ry. tästä on asiasta jauhanut jo kauan ja BikeBustersin tyypit vielä kauemmin. Jos halutaan edistää ympärivuotista pyöräilyä kaikille (all ages and abilities), niin puolivillaiset pyöräilyolosuhteiden kehittämisen ratkaisut eivät vaan tuo haluttua lopputulosta. Tiiviissä kaupunkirakenteessa päädytään usein kompromisseihin, eikä kestäville liikennemuodoille uskalleta tai haluta antaa sen tarvitsemaa tilaa. Täysin ymmärrettävää, mutta samalla kestävän liikkumisen, hiilineutraaliuden ja terveyden edistämisen näkökulmasta niin tyhmää. Esimerkiksi pyöräkaistat talvisissa olosuhteissa ilman hyvää kuivatusta, riittäviä lumitiloja tai sulanapitojärjestelmää vaativat moninkertaisesti hoitokertoja autojen ajoradoista erotettuihin ja hyvät lumitilat sekä kuivatuksen omaaviin pyöräiyväyliin verrattuna. Ilmastonmuutoksen edetessä talviaikaisen sadannan on ennustettu kasvavan ja kuivatuksen merkitys turvallisen liikkumisen olosuhteiden takaamisessa entisestään korostuu. Tämän 2021-2022 talvikauden tyyppiset ns. tykkilumitalvet voivat hyvinkin yleistyä. Tällöin lunta voi tulla kerralla isosti ennen sen sohjoontumista, sulamista ja jäätymistä.

Koko lumilogistiikka on Helsingissä kuten koko Suomessa kokonaisuus, jonka suunnitteluun ja hallintaan läpi koko kaupunkiympäristön prosessien ei ole panostettu juuri ollenkaan. Talven ja lumitilojen suunnittelemattomuudesta kärsii etenkin kunnossapito, joka joutuu operoivaan olevilla, usein vähentyvillä ja vanhentuvilla pelimerkeillä. Näin on myös tilanne Helsingissä: Kun tehostetun talvihoidon reitti on hankalasti infran ominaisuuksista johtuen kunnossapidettävissä, niin hyvän tasalaatuisen palvelutason tarjoaminen on haastavaa. Ei toki mahdotonta, mutta kokonaistaloudellisesti katsottuna asiat kannattaisi tehdä alun alkaen järkevämmin (yleiskaavojen kaupunkihydrologian suunnitteluun lumi elementtinä mukaan, asemakaavojen lumen lähisiirtoalueiden suunnittelu, yleissuunnittelun lumitilojen suunnittelu, kuivatuksen suunnittelu jk+pp -väylille, kunnossapidon suunnittelu, jne.).

HYVÄ PÖSSIS HESASSA!

Helsingin vierailun parasta antia oli eri tahojen kanssa keskustelut ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä. Tapaamamme viranhaltijat, kunnossapitäjät ja aktiivit jakoivat saman tahtotilan ympärivuotisen pyöräilyn edistämisestä. Samoin poliittinen tahtotila tuntuu puoltavan näitä ponnisteluja, joita toden totta vielä tarvitaan parempaan lopputulokseen pääsemiseksi. Pyöräilyväylien talvihoidon priorisoinnin vieminen läpi koko kaupunkikonsernin on hidas laiva ja sen kääntäminen vie aikansa ja ottaa voimavaroja. Tiedämme tämän omasta kokemuksesta. Vanhoista toimintamalleista, prioriteeteistä ja saavutetuista eduista on hankala luopua, mutta suunta Helsingissä on hyvä ja uskomme talvihoidon tehostuvan jatkossa ihan varmasti!

Pidemmittä (?) puheitta. Tsekkaa ”BikeBusters on Tour” Helsingin jakso alta.